Školení, rekvalifikace

Školení, rekvalifikace

DAŇOVÁ EVIDENCE
OBSAH: Tento kurz je určen všem fyzickým osobám, kterým dosud nevzniká povinnost vést účetnictví.
 • Seznámení s daňovými předpisy - daň z příjmů fyzických osob, DPH, silniční daň.
 • Principy vedení daňové evidence.
Kurz má dostatečný časový rozsah a kvalitní učební texty. Výuka je zakončena závěrečnou písemnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení je absolventům vydáno osvědčení s akreditací Ministerstva školství ČR. V ceně kurzu je zahrnuta literatura a drobné občerstvení.
ROZSAH: 40 vyuč. hodin.
MÍSTO KONÁNÍ: Plzeň, PILSKOM s.r.o., Prokopova 27
ZAHÁJENÍ: 5. února 2008, vždy úterý a čtvrtek 15:00 - 18:45 hod
CENA: 4 900,- Kč (osvobozeno od DPH)
VS: 8010

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 1. V cenách kurzů je zahrnuta literatura, drobné občerstvení a DPH ve výši 19 %. (vyjma rekvalifikací - osvobozeny od DPH)
 2. Storna akcí
  • Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením akce.
  • Při stornu kratším než 5 dnů před zahájením účtujeme poplatek ve výši 20 % z ceny akce
  • Storno v den konání akce, případně v jejím průběhu, nemůžeme akceptovat.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA KURZ

 1. Faxem na č. 377 222 349
 2. E – mailem na adresu : mensa@pilskom.cz
 3. poštou na adresu firmy
 4. na telefonní záznamník 377 224 334

Přihláška ve formátu rtf zde, Přihláška ve formátu pdf zde.

 

PŘEHLED JEDNODENNÍCH SEMINÁŘŮ

Termín Název akce VS Cena
8.1.08 Silniční daň 8001 890,-
9.1.08 DPH – zkušenosti + novinky pro rok 2008 8002 890,-
22.1.08 Daňové přiznání práv. osob 2007 8003 890,-
29.1.08 Roční zúčtování záloh na daň ze záv. činnosti 8004 890,-
29.1.08 Novela zákona o daních z příjmů 8005 950,-
31.1.08 Účetní závěrka 2007 8006 890,-
5.2.08 Daňové přiznání fyzických osob 2007 8007 890,-
11.3.08 Účtování o zásobách 8008 890,-

 

KURZY A REKVALIFIKACE

Zahájení Název akce VS Cena
5.2.08 Účetnictví – rekvalifikace 8009 8 700,-
5.2.08 Daňová evidence 8010 4 900,-

Kontakty

PILSKOM s.r.o.

Prokopova 27

301 35 Plzeň

tel:+420 731 572 221

tel:+420 377 224 334

fax:+420 377 222 349

mensa@pilskom.cz

Všechny kontakty ...

PILSKOM s.r.o., Prokopova 27, 301 35 Plzeň, tel:+420 377 224 334, fax:+420 377 222 349, mensa@pilskom.cz

Vytvořili v PeVat.com