Vedení účetnictví,
daňové a ekonomické poradenství,
mzdy a personalistika

Jsme tradiční rodinná firma se sídlem v centru Plzně!

Naše služby

Neděláme všechno, ale co děláme, tomu rozumíme a děláme to dobře!

icon

Daňové poradenství

Zpracování všech typů daňových přiznání včetně odkladu termínu pro podání přiznání a platby daně, daňové optimalizace, jednorázové konzultace, kontrola dokladů a jejich zaúčtování, poradenství při pořizování investic apod.

icon

Vedení účetnictví

Kompletní zpracování agendy podvojného i jednoduchého účetnictví. Přechod na podvojné účetnictví, účetní závěrky včetně výkazů, dozor nad vedením účetnictví, kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetnictví, apod.

icon

Mzdy a personalistika

Vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace včetně kompletního styku s úřady, kontrola zpracování mezd, tvorba vnitropodnikových směrnic, pracovní smlouvy, zahájení i ukončení pracovních poměrů a navazující agenda apod.

icon

Ekonomické poradenství

Analýza stavu hospodaření daného subjektu, zpracování ekonomické stránky při přípravě Vašich projektů, konzultace k uzavíraným kontraktům, ekonomické a daňové poradenství při investičním rozhodování, návrh hmotné stimulace pracovníků.

VĚNUJTE ČAS TOMU DŮLEŽITÉMU!

Nepamatujete si všechny termíny dané zákonem, které musíte dodržovat? Neorientujete se v legislativních změnách a administrativních zatíženích?

Neztrácejte čas záležitostmi, které my máme v malíčku. O vše se postaráme za Vás! Vyřídíme korespondenci s úřady a budeme Vás o všem informovat.

Pokud si chcete prohlédnout podrobný seznam námi nabízených služeb čtěte dál…

... další informace

Proč si vybrat Pilskom?

Společnost Pilskom s.r.o. je na základě osvědčení, vydaném Komorou daňových poradců České republiky,
oprávněna poskytovat daňové poradenství.

komora logo

Kde nás najdete?