Pilskom s.r.o. - o firmě

Naše společnost PILSKOM s.r.o. má v oboru účetnictví a daňového poradenství již 20 let praxe.

Za tuto dobu jsme se setkali s nespočtem různých případů a zároveň jsme spolupracovali nebo nadále spolupracujeme se společnostmi napříč všemi odvětvími. Naši klientelu tvoří různě velké firmy od drobných živnostníků po auditované společnosti z celé řady oborů – stavebnictví, strojírenství, velkoobchod i maloobchod, zemědělství, potravinářství, spediční firmy a dalších oborů.

Garantujeme kvalitní služby daňového poradenství poskytované PaedDr. Zdeňkem Mensou, který se současně se založením společnosti stal členem Komory daňových poradců. Účastní se tedy veškerých školeních spojených s daňovou problematikou a novými zákonnými ustanoveními a má tak přehled o změnách a nových povinnostech. Máme tak přehled o všech změnách, které se týkají našich klientů včetně odborného výkladu.

V dnešní nebezpečné situaci, kdy se podnikatel může dostat do insolvence jen díky tomu, že dodavatel jeho dodavatele neodvedl daň, je odborné zastoupení před daňovou správou nesmírně důležité. Kromě komunikace a zastupování klientů při jednání s tuzemskými úřady, dokážeme zařídit vratku daně z přidané hodnoty z jiných členských států Evropské unie. Největší zájem o takovou službu mají dopravní firmy, kterým vyřizujeme vrácení daně za pohonné hmoty nebo za mýto.

Proč si vybrat Pilskom?

Společnost Pilskom s.r.o. je na základě osvědčení, vydaném Komorou daňových poradců České republiky,
oprávněna poskytovat daňové poradenství.