Pilskom s.r.o. - o firmě

Naše společnost PILSKOM s.r.o. má v oboru účetnictví a daňového poradenství již 20 let praxe.

Za tuto dobu jsme se setkali s nespočtem různých případů a zároveň jsme spolupracovali nebo nadále spolupracujeme se společnostmi napříč všemi odvětvími. Naši klientelu tvoří různě velké firmy od drobných živnostníků po auditované společnosti z celé řady oborů – stavebnictví, strojírenství, velkoobchod i maloobchod, zemědělství, potravinářství, spediční firmy a dalších oborů.

Garantujeme kvalitní služby daňového poradenství poskytované PaedDr. Zdeňkem Mensou, který se současně se založením společnosti stal členem Komory daňových poradců. Účastní se tedy veškerých školeních spojených s daňovou problematikou a novými zákonnými ustanoveními a má tak přehled o změnách a nových povinnostech. Máme tak přehled o všech změnách, které se týkají našich klientů včetně odborného výkladu.

V dnešní nebezpečné situaci, kdy se podnikatel může dostat do insolvence jen díky tomu, že dodavatel jeho dodavatele neodvedl daň, je odborné zastoupení před daňovou správou nesmírně důležité. Kromě komunikace a zastupování klientů při jednání s tuzemskými úřady, dokážeme zařídit vratku daně z přidané hodnoty z jiných členských států Evropské unie. Největší zájem o takovou službu mají dopravní firmy, kterým vyřizujeme vrácení daně za pohonné hmoty nebo za mýto.

Proč si vybrat Pilskom?

Profesionalita a osobní přístup ke každému zákazníkovi!
PaedDr. Zdeněk Mensa je členem Komory danových poradců ČR.